BuSO Wagenschot in actie:

Ons OV2 aanbod

Onderwijsvorm 2 is gericht op tewerkstelling in een werkomgeving waar ondersteuning voorzien is, zoals een maatwerkbedrijf

 

We werken met leerlingen toe naar betaalde arbeid in een werkomgeving die is afgestemd op hun persoonlijke talenten, beperkingen, arbeidswensen en ontwikkelingsmogelijkheden.

Voor wie?

Ons OV2 aanbod is geschikt voor:

  • Type 2: jongeren met een verstandelijke beperking
  • Type 3: jongeren met een gedrags- of emotionele stoornis

Toelatingsvoorwaarden

Een leerling kan bij ons terecht:

  • Na de zomervakantie van het jaar waarin hij / zij 13 jaar wordt;
  • OF na de zomervakantie van het jaar waarin hij /zij 12 jaar wordt mits gemotiveerd advies van het CLB. Dit advies dient toegevoegd te worden bij het inschrijvingsverslag;
  • OF wanneer hij / zij in het bezit is van een getuigschrift basisonderwijs;
De leerling moet ook jonger zijn dan 21 jaar.

Onze Werkwijze

De opleiding verloopt gefaseerd. 

In de eerste fase ligt de klemtoon op het aanleren van algemene (ASV) en beroepsgerichte (BGV) vaardigheden. 

 

ASV:

In de algemene sociale vorming leggen we de klemtoon op het trainen van functionele vaardigheden en attitudes bij de leerling. We werken themagericht aan de hand van projecten.

 

BGV:

Tijdens de praktijklessen werken we project- en ervaringsgericht. Leerlingen werken aan de hand van onderstaande technieken aan hun arbeidsattitudes.

 

 

In een tweede fase wordt de focus gelegd op:

  • Werkstages: stage met de klas in een bedrijf, onder begeleiding van een leerkracht
  • Individuele stages: de leerling gaat individueel op stage en wordt hierin ondersteund door de stagecoördinator

Contactpersonen OV2