BuSO Wagenschot in actie:

Ons OV2 aanbod

Onderwijsvorm 2 is gericht op tewerkstelling in een werkomgeving waar ondersteuning voorzien is, zoals een maatwerkbedrijf

 

We werken met leerlingen toe naar betaalde arbeid in een werkomgeving die is afgestemd op hun persoonlijke talenten, beperkingen, arbeidswensen en ontwikkelingsmogelijkheden.

Voor wie?

Ons OV2 aanbod is geschikt voor:

 • Type 2: leerlingen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking
 • Type 9: leerlingen met een autismespectrumstoornis 
 • Type 3: leerlingen met een gedrags- en/of emotionele problematiek

Toelatingsvoorwaarden

Een leerling kan bij ons terecht:

 • Na de zomervakantie van het jaar waarin hij / zij 13 jaar wordt;
 • OF na de zomervakantie van het jaar waarin hij /zij 12 jaar wordt mits gemotiveerd advies van het CLB. Dit advies dient toegevoegd te worden bij het inschrijvingsverslag;
 • OF wanneer hij / zij in het bezit is van een getuigschrift basisonderwijs;
De leerling moet ook jonger zijn dan 21 jaar.

Onze Werkwijze

De opleiding verloopt gefaseerd. 

In de eerste fase ligt de klemtoon op het aanleren van algemene (ASV) en beroepsgerichte (BGV) vaardigheden. 

 

ASV:

In de algemene sociale vorming leggen we de klemtoon op het trainen van functionele vaardigheden en attitudes bij de leerling. We werken themagericht aan de hand van projecten.

 

BGV:

Tijdens de praktijklessen werken we project- en ervaringsgericht. Leerlingen werken aan de hand van onderstaande technieken aan hun arbeidsattitudes.

 

 

In een tweede fase wordt de focus gelegd op:

 • Werkstages: stage met de klas in een bedrijf, onder begeleiding van een leerkracht
 • Individuele stages: de leerling gaat individueel op stage en wordt hierin ondersteund door de stagecoördinator

Methodieken

Ruward

 

Onze school is sinds oktober 2021 een erkend afnamecentrum voor de Ruward-test. 

 

 

De ruward-test is een handvaardigheidstest waarmee de motorische vaardigheden van onze leerlingen in kaart worden gebracht. Deze motorische vaardigheden hebben ze later nodig om tewerkgesteld te worden in een beschermde werkomgeving. De test wordt tijdens de schoolcarrière van een leerling meerdere keren afgenomen. 

 

Tijdens de test worden verschillende vaardigheden gemeten: 

 • Links-rechts coördinatie
 • Oog-hand-voet coördinatie 
 • Montagevaardigheden
 • Reiken, grijpen en verplaatsen

Naast handvaardigheid zijn werkhouding en attitudes belangrijk, hier wordt tijdens de BGV-lessen aan gewerkt. 

 

SEO-R² 

Op onze school kan de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO-R²) afgenomen worden. Dit is een test die wordt afgenomen met ouders, contexfiguren en leerkrachten. 

 

Een SEO inschaling vertelt ons op welk emotioneel ontwikkelingsniveau een jongere zit. Op basis daarvan kunnen de leerkrachten hun begeleiding in de klas aanpassen op de noden van de jongere. 

 

Contactpersonen OV2